Sản phẩm Thành tiền Số lượng x Số tiền
Tổng cộng: 0 đ
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN
Tên tài khoản:
CTY TNHH MTV Camera DakLak
Số tài khoản:
004214530001
Ngân hàng:
Đông Á Bank

Tên tài khoản:
Camera DakLak
Số tài khoản:
0101530072
Ngân hàng:
Đông Á DakLak